یافتن محصولات و سرویس ها


هاست دانلود 50 گیگ دایرکت ادمین
DL-50GB
پهنای باند نامحدود
بک آپ گیری ندارد
مکان سرور هلند
کنترل پنل دایرکت ادمین
14,000ریال ماهانه

هاست دانلود 100 گیگ دایرکت ادمین
DL-100GB
پهنای باند نامحدود
بک آپ گیری ندارد
مکان سرور هلند
کنترل پنل دایرکت ادمین
20,000ریال ماهانه

هاست دانلود 150 گیگ دایرکت ادمین
DL-150GB
پهنای باند نامحدود
بک آپ گیری ندارد
مکان سرور هلند
کنترل پنل دایرکت ادمین
25,000ریال ماهانه

هاست دانلود 200 گیگ دایرکت ادمین
DL-200GB
پهنای باند نامحدود
بک آپ گیری ندارد
مکان سرور هلند
کنترل پنل دایرکت ادمین
30,000ریال ماهانه

هاست دانلود 500 گیگ دایرکت ادمین
DL-500GB
پهنای باند نامحدود
بک آپ گیری ندارد
مکان سرور هلند
کنترل پنل دایرکت ادمین
60,000ریال ماهانه

هاست دانلود 1000 گیگ سی پنل
DL-1000GB
پهنای باند نامحدود
بک آپ گیری ندارد
مکان سرور هلند
کنترل پنل دایرکت ادمین
80,000ریال ماهانه

هاست دانلود 2000 گیگ دایرکت ادمین
DL-2000GB
پهنای باند نامحدود
بک آپ گیری ندارد
مکان سرور هلند
کنترل پنل دایرکت ادمین
140,000ریال ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution