یافتن محصولات و سرویس ها


لينوكس 100 مگابایت-سی پنل
اتمام موجودی
18,000تومان سالانه

لينوكس 200 مگابایت-سی پنل
فضای میزبانی:200 مگابایت
پهنای باند:نامحدود
کنترل پنل:سی پنل
تعداد سایت:نامحدود
پارک دومین:نامحدود
ساب دومین:نامحدود
27,000تومان سالانه

لينوكس 500 مگابایت-سی پنل
فضای میزبانی:500 مگابایت
پهنای باند:نامحدود
کنترل پنل:سی پنل
تعداد سایت:نامحدود
پارک دومین:نامحدود
ساب دومین:نامحدود
36,000تومان سالانه

لينوكس 1000مگابایت-سی پنل
فضای میزبانی:1000مگابایت
پهنای باند:نامحدود
کنترل پنل:سی پنل
تعداد سایت:نامحدود
پارک دومین:نامحدود
ساب دومین:نامحدود
7,000تومان ماهانه
70,000تومان سالانه

لينوكس 2000 مگابایت-سی پنل
فضای میزبانی:2000مگابایت
پهنای باند:نامحدود
کنترل پنل:سی پنل
تعداد سایت:نامحدود
پارک دومین:نامحدود
ساب دومین:نامحدود
8,000تومان ماهانه
80,000تومان سالانه

لينوكس 3000 مگابایت-سی پنل
فضای میزبانی:3000مگابایت
پهنای باند:نامحدود
کنترل پنل:سی پنل
تعداد سایت:نامحدود
پارک دومین:نامحدود
ساب دومین:نامحدود
9,000تومان ماهانه
90,000تومان سالانه

میزبانی وب 5000 مگ-سی ‍نل
فضای میزبانی:5000مگابایت
پهنای باند:نامحدود
کنترل پنل:سی پنل
تعداد سایت:نامحدود
پارک دومین:نامحدود
ساب دومین:نامحدود
11,000تومان ماهانه
110,000تومان سالانه

میزبانی وب 10000 مگ-سی پنل
فضای میزبانی:10000مگابایت
پهنای باند:نامحدود
کنترل پنل:سی پنل
تعداد سایت:نامحدود
پارک دومین:نامحدود
ساب دومین:نامحدود
13,000تومان ماهانه
130,000تومان سالانه

نامحدود-سی پنل
نامحدود
150,000تومان ماهانه
150,000تومان سالانه

Powered by WHMCompleteSolution